De vergeten snelheidstoename

Veel IT projecten krijgen het stempel dat het niet voldoet aan de verwachtingen. Gevraagde functionaliteit en gevraagde informatie wordt niet geleverd. Veel genoemde oorzaken daarbij zijn de gekozen techniek en/of de gekozen aanpak. Zelden horen we als oorzaak de toegenomen snelheid. Toch is het waard hier wat nader op in te gaan. Te meer omdat we zien dat het effect ervan niet altijd goed wordt ingezien. Zo wordt vaak vergeten dat door de toename van de snelheid de vraagfrequentie, en daarmee de frequentie van beantwoording, ook toeneemt. Niet tijdig beantwoorden leidt tot ergernis en daarmee tot een negatief beeld over het project. De snelheidstoename geldt ook voor informatietransport. De toename brengt met zich mee dat nieuwe afspraken en protocollen gemaakt dienen te worden. Met het opstellen van deze protocollen gaat vaak veel (ongeplande) tijd verloren. Tijd die er, gedreven vanuit de business case, binnen projecten vaak niet is. Hierdoor komen de nieuwe mogelijkheden niet goed tot een recht en wordt er al snel gegrepen naar een volgende innovatie.

Kortom, het is waard om bij vernieuwingen ook de snelheidstoename goed te doorgronden en daarbij de gehele procesketen te betrekken.